De jongerenwebsite van de taalunie

Berichten over dialect

   

2018

Het Nedersaksisch valt onder deel 3 van het Europees handvest voor regionale talen of talen van minderheden. Dat betekent dat de taal en het gebruik ervan niet alleen beschermd en gestimuleerd wordt, zoals bij de talen die in deel 2 staan, maar dat er ook onderwijs in de taal mag worden gegeven en dat juridische documenten in het Nedersaksich rechtsgeldig zijn. Ook moet de overheid maatregelen nemen ter bevordering van de taal. In Nederland, Duitsland en Denemarken zijn ongeveer 4,8 miljoen mensen die de taal kennen of spreken.

Nedersaksisch geldig in onderwijs en rechtspraak
<em>Jochie</em> is het ultieme Utregse woord
anderlands

Jochie is het ultieme Utregse woord

Tweede plaats voor agtelijke gladiool

Ik spreek geen Fries
anderlands

Ik spreek geen Fries

Isa over hoe het is om als Fries geen Fries te spreken