De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

2018

Nedersaksisch speciale status

In het groene deel komt het Nedersaksich als streektaal voor.
In het groene deel komt het Nedersaksich als streektaal voor.

Het Nedersaksisch krijgt een speciale status, dankzij een convenant. Dat betekent dat de taal en het gebruik ervan niet alleen beschermd en gestimuleerd worden, zoals bij de andere talen die in deel 2 van het het Europees handvest voor regionale talen of talen van minderheden staan, maar dat de overheid actief maatregelen zal nemen ter bevordering van de taal. In Nederland, Duitsland en Denemarken zijn ongeveer 4,8 miljoen mensen die de taal kennen of spreken.

In Nederland valt alleen het Fries onder deel 3. Onder deel 2, waar Nedersaksisch toe behoort, staan verder nog het Limburgs en de niet-streektalen Romani en Jiddisch.

Beeld: Wikimedia Commons - Wutsje - CC BY-SA 3.0
 

Reacties

Bedankt voor de waarschuwing, ik heb het aangepast.

Gerelateerde berichten