De jongerenwebsite van de taalunie

anderlands
   

Staveringshifker

De Friese spellingcheck

Volgens de oude regels zou je poes in het Fries als pûs moeten schrijven. Omdat iedereen poes met een oe schrijft, zijn de regels veranderd.
Volgens de oude regels zou je poes in het Fries als pûs moeten schrijven. Omdat iedereen poes met een oe schrijft, zijn de regels veranderd.

In december 2014 wordt de officiële Friese Woordenlijst gepresenteerd, een woordenlijst vergelijkbaar met het Groene Boekje (de Woordenlijst der Nederlandse taal) waarin je de juiste schrijfwijze van een woord kunt opzoeken. Met die woordenlijst is ook een spellingchecker ontwikkeld, een staveringshifker, die foutgeschreven woorden ontdekt en verbetert. Hier kun je de staveringshifker vinden.

Poes of pûs

Een van de moeilijkheden bij een Friese woordenlijst zijn de verschillende Friese dialecten, waarin woorden verschillend worden geschreven. Zo is duim niet alleen tomme, maar ook tûme. Een ander probleem is dat sommige Friese woorden de afgelopen eeuw een ontwikkeling hebben doorgemaakt die niet overeenkomt met de regels. Zo had poes volgens de spellingregels eigenlijk pûs moeten zijn, en broek brûk, terwijl de meeste Friezen die woorden met een oe schrijven. De Fryske Akademy, de organisatie die de woordenlijst en de regels heeft vernieuwd, heeft geprobeerd die problemen zoveel mogelijk op te lossen en waar nodig in nieuwe regels te vatten.

Reactie toevoegen

Gerelateerde berichten

Kunnik nemi na joen komn
anderlands

Kunnik nemi na joen komn

West-Vlaams coronalied van Katrien Verfaillie

Is luistertaal op school een goed idee?
anderlands

Is luistertaal op school een goed idee?

Jongeren vinden van wel, maar niet voor elk vak