De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

1989

Verkavelingsvlaams en tussentaal

Geert van Istendael. © Han Soete
Geert van Istendael. © Han Soete

De Vlaamse schrijver Geert van Istendael brengt de term Verkavelingsvlaams in omloop. Dat is ‘in België gesproken Nederlands tussen dialect en standaardtaal in’. Een neutralere benaming is ‘tussentaal’. Het is een omgangstaal die zich ontwikkelt naast het (zuidelijke) Standaardnederlands en die duidelijk afwijkt.
Opvallend is het gebruik van voornaamwoorden, en het weglaten van eindmedeklinkers, bijvoorbeeld:

'k Hem ekik da gezien.

Vertaling: ik heb dat gezien

Gerelateerde berichten