De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

1585

Ontstaan Algemeen Nederlands

1585: Rijtuigen, soldaten en links de hertog van Parma op de schipbrug over de Schelde. In de verte ligt de stad Antwerpen. © Romeyn de Hooghe (1645-1708)
1585: Rijtuigen, soldaten en links de hertog van Parma op de schipbrug over de Schelde. In de verte ligt de stad Antwerpen. © Romeyn de Hooghe (1645-1708)

De Val van Antwerpen leidt tot de vlucht van veel Zuid-Nederlanders naar Noord-Nederland. Het Spaanse bewind bestuurt de Zuidelijke Nederlanden tot 1713. Door de vreemde overheersing is er in het Zuiden taalkundige en culturele verarming. Geleerden en priesters spreken Latijn en bestuurders spreken Frans. De bevolking blijft wel Nederlands dialect spreken, maar er zijn veel meer mensen analfabeet dan in het Noorden. 
Intussen wordt in het Noorden een bovenregionale standaardtaal gevormd, die later het Algemeen Nederlands (AN of ABN) zal worden.

Gerelateerde berichten