De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis

   

2018

Het Nedersaksisch valt onder deel 3 van het Europees handvest voor regionale talen of talen van minderheden. Dat betekent dat de taal en het gebruik ervan niet alleen beschermd en gestimuleerd wordt, zoals bij de talen die in deel 2 staan, maar dat er ook onderwijs in de taal mag worden gegeven en dat juridische documenten in het Nedersaksich rechtsgeldig zijn. Ook moet de overheid maatregelen nemen ter bevordering van de taal. In Nederland, Duitsland en Denemarken zijn ongeveer 4,8 miljoen mensen die de taal kennen of spreken.

Nedersaksisch geldig in onderwijs en rechtspraak