De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

1858

West-Vlaams van Guido Gezelle

Guido Gezelle. © Wikimedia Commons
Guido Gezelle. © Wikimedia Commons

Guido Gezelle publiceert Vlaemsche dichtoefeningen en pleit voor het gebruik van het West-Vlaams, ‘de oude vaderlandse Dietse taal’. 

Ons eigen dierbaer Vlaemsche Woord

Uit het gedicht Het Vlaemsche Woord:

Dien 't niet en deert den Naem te voeren
Van Vlaming, waer, waer heeft hy g'hoord
Een woord dat hem aen 't hert kan roeren
Gelyk zyn eigen Vlaemsche Woord?
Het Woord waermede eerst onze Moeder
Ons leerde wien 't heelal behoort,

 

Het Woord van Vader, Zuster, Broeder,
Ons eigen dierbaer Vlaemsche Woord!
Het Woord dat leeft in onze herten,
En klinkt op Leije- en Scheldeboord
Al zocht een vreemde 'et te verterdten,
Ons eigen dierbaer Vlaemsche Woord!

Hier vind je de volledige tekst van Vlaemsche Dichtoefeningen.

Gerelateerde berichten