De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

1838

Conscience leerde zijn volk lezen

Hendrik Conscience (ca. 1870). © Henri De Pondt (1842-1897)
Hendrik Conscience (ca. 1870). © Henri De Pondt (1842-1897)

In België publiceert Hendrik Conscience de historische roman De Leeuw van Vlaanderen, over de strijd van Vlaanderen tegen Frankrijk in de periode van de Guldensporenslag. Conscience kreeg door dit boek de titel 'de man die zijn volk leerde lezen'. Het boek had veel invloed op de Vlaamse bewustwording in de 19de eeuw en de groei van de Vlaamse Beweging in 20e eeuw.

De roode morgenzon blonk twyfelachtig in het oosten

De eerste zin van hoofdstuk 1 van De leeuw van Vlaanderen luidt:

De roode morgenzon blonk twyfelachtig in het oosten, en was nog met een kleed van nachtwolken omgeven, terwyl haer zevenkleurig beeld zich glinsterend in elken dauwdruppel herhaelde; de blaeuwe dampen der aerde hingen als een onvatbaer weefsel aen de toppen der boomen, en de kelken der ontwelkende bloemen openden zich met liefde om de jongste strael van het daglicht te ontvangen.

De volledige tekst van de Leeuw van Vlaanderen vind je hier.

Gerelateerde berichten