De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

1873

Westvlaamsch idioticon

Bladzijde 8 uit het Westvlaamsch Idioticon.
Bladzijde 8 uit het Westvlaamsch Idioticon.

De particularist Leonard De Bo publiceert het Westvlaamsch Idioticon. De particularisten (waaronder ook Guido Gezelle zich schaarde) hechtten veel belang aan streektaal.

Gerelateerde berichten