De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

1778

Jantje zag eens pruimen hangen

'Jantje zag eens pruimen hangen' van Van Alphen in een boekje  uit 1872. © David Emrik (1841-1911)/ Charles Binger (1830-1916).
'Jantje zag eens pruimen hangen' van Van Alphen in een boekje uit 1872. © David Emrik (1841-1911)/ Charles Binger (1830-1916).

Hiëronymus van Alphen schrijft een moraliserende dichtbundel voor kinderen, Proeve van kleine gedigten, die in veel talen wordt vertaald.

O! als eijeren zo groot.


Uit die dichtbundel komt het bekende gedicht:

Jantje zag eens pruimen hangen,
O! als eijeren zo groot.
't Scheen, dat Jantje wou gaan plukken,
Schoon zijn vader 't hem verbood.
Hier is, zei hij, noch mijn vader,
Noch de tuinman, die het ziet:
Aan een boom, zo vol geladen,
mist men vijf zes pruimen niet.
Maar ik wil gehoorzaam wezen,
En niet plukken: ik loop heen.
Zou ik, om een hand vol pruimen,
Ongehoorzaam wezen? Neen.
Voord ging Jantje: maar zijn vader,
Die hem stil beluisterd had,
Kwam hem in het loopen tegen,
Voor aan op het middelpad.
Kom mijn Jantje! zei de vader,
Kom mijn kleine hartedief!
Nu zal ik u pruimen plukken;
Nu heeft vader Jantje lief.
Daarop ging Papa aan 't schudden
Jantje raapte schielijk op;
Jantje kreeg zijn hoed vol pruimen,
En liep heen op een galop.

Hieronder kun je een conference beluisteren van Toon Hermans over Jantje zag eens pruimen hangen.

Gerelateerde berichten