De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

2004

In de Bijbel: pleeg geen moord

De eerste bladzijde uit de Nieuwe Bijbelvertaling. © Nederlands Bijbel Genootschap
De eerste bladzijde uit de Nieuwe Bijbelvertaling. © Nederlands Bijbel Genootschap

De oecumenische Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) verschijnt, waarin allerlei woorden en uitdrukkingen verdwenen zijn die dankzij de Statenvertaling tot het algemene spraakgebruik zijn gaan behoren. De nieuwe vertaling is een stuk moderner. Kijk maar: 

‘Gij zult niet doodslaan’ 
‘Pleeg geen moord’

‘Gij zult niet echtbreken’
‘Pleeg geen overspel’ 

‘Gij zult niet stelen’
‘Steel niet’

Gerelateerde berichten