De jongerenwebsite van de taalunie

Berichten over 18e eeuw

   
1708
geschiedenis

1708

Grammatica van de spreektaal

1708
geschiedenis

1708

Volkstaal in het woordenboek

1710
geschiedenis

1710

Ontdekking oorsprong Nederlands

1713-1792
geschiedenis

1713-1792

Verfransing Zuidelijke Nederlanden

1720
geschiedenis

1720

Nederlands in het Russisch

1723
geschiedenis

1723

Nederlandse klankleer

1744
geschiedenis

1744

Nederlands op de ABC-eilanden

1750 (ca.)
geschiedenis

1750 (ca.)

Snoeymes der Vlaemsche Tale

1761
geschiedenis

1761

Antwerps als norm

1766
geschiedenis

1766

Oudste letterkundig genootschap

1769
geschiedenis

1769

Grammaticaonderwijs