De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

1769

Grammaticaonderwijs

Een pagina uit 'Nederduitsche spraekkunst, voor de jeugdt' over het vervoegen van werkwoorden.
Een pagina uit 'Nederduitsche spraekkunst, voor de jeugdt' over het vervoegen van werkwoorden.

Voor het grammaticaonderwijs op de lagere scholen schrijft de Rotterdamse kostschoolhouder Kornelis van der Palm de Nederduitsche spraekkunst, voor de jeugdt.

Wij bennen altijd blijde als wij onze pligt gedoed hebbe.

Op de afbeelding staat:

1.) Bent gij blijde als gij uwen les kend?
Wij bennen altijd bliijde als wij onze pligt gedoed hebbe.
Wij denkten of weette dit eerst niet, maar nu benne we door ondervinding daarvan overtuigt.
Wij hebbe dit nooit zoo geweet. Ik hebt menigmaal gezocht u daarvan te onderrigten. Ik kan uw verzekere dat gij altijd dit genoegen zal smake, als gij uwe pligt betrachd.

2.) Hoe laat komde gij dezen morgen ter school? moestet gij daar niet vroeger geweest wezen? wat zegde den meester dat gij zoo laat komde? Als gij vroeger van huis gaandet, dan kundet gij vroeger school komen.

Gerelateerde berichten