De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

1706

D/t-spelling

Arnold Moonen. ©  C. Kelder/F. Boonen
Arnold Moonen. © C. Kelder/F. Boonen

De grammatica van Arnold Moonen verschijnt: Nederduitsche spraekkunst, waarin de huidige d/t-spelling van werkwoorden wordt gepropageerd. Wel schrijft hij, net als de meesten van zijn voorgangers, het voltooid deelwoord nog fonetisch met -t, dus: gehoort, afgeleidt. 

Gerelateerde berichten