De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

1863

Spelling voor het WNT

Uit het 'Voorbericht voor het ontwerp der spelling', het voorwoord van 'De grondbeginselen der Nederlandsche spelling'.
Uit het 'Voorbericht voor het ontwerp der spelling', het voorwoord van 'De grondbeginselen der Nederlandsche spelling'.

L.A. te Winkel publiceert De grondbeginselen der Nederlandsche spelling. Regeling der spelling voor het Woordenboek der Nederlandsche Taal. 

Niet zonder invloed

De laatste zin op de afbeelding gaat als volgt verder:

Te meer gevoelde de redactie hare verplichting, om hierin met de uiterste behoedzaamheid en niet dan na rijpe overweging te werk te gaan, omdat het Woordenboek, dat zij eenmaal tot stand hoopt te brengen, uit den aard der zaak niet zonder invloed zal blijven en derhalve aan de bewerkers eene dubbele verantwoording oplegt.

Hier vind je de volledige tekst van De grondbeginselen der Nederlandsche spelling.

Gerelateerde berichten