De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

1637

Statenbijbel

Voorblad van de Statenvertaling.
Voorblad van de Statenvertaling.

In 1637 was de Statenbijbel klaar. De vertaling is gefinancierd en goedgekeurd door de Staten-Generaal, daarom wordt ze de Statenvertaling of Statenbijbel genoemd. De Statenvertaling was in veel opzichten het beginpunt van het Nieuwnederlands en heeft enige invloed gehad op de standaardisering van de Nederlandse taal. Vooral door de woordkeuze (veel oorspronkelijk Duitse woorden), de opname van allerlei nieuwe uitdrukkingen en gezegden, en het typische gebruik van bepaalde naamvallen.

Uyt de Oorspronckelijcke talen in onse
Neder-landtsche tale getrouwelijck over-geset


Op de afbeelding staat: 

BIBLIA, Dat is: De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen TESTAMENTS. Nu Eerst, Door last der Hoogh-Mog: HEEREN STATEN GENERAEL vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, inde Iaeren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelijcke talen in onse Neder-landtsche tale getrouwelijck over-geset [...], Tot LEYDEN, Gedruckt bij Paulus Aertsz. van Ravensteyn, Voor de Weduwe ende Erfgenamen van wijlen Hillebrant Jacobsz. van Wouw, Ordinaris Druckers vande Hoogh-Mog: Heeren STATEN GENERAEL

Gerelateerde berichten