De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

1632

Vadertje Cats

Jacob Cats. © Michiel Jansz. van Mierevelt (1567–1641)
Jacob Cats. © Michiel Jansz. van Mierevelt (1567–1641)

Jacob Cats, ook wel Vadertje Cats genoemd, publiceert een verzameling opvoedkundige spreuken in Spiegel van den ouden en nieuwen tyt, met daarin bijvoorbeeld:

Al is de leugen wonder wel, de waarheid achterhaalt ze wel.

Cats schrijft bij voorkeur gewone omgangstaal zonder ongebruikelijke woorden. 

Geeft uw troutjen niet, tot guy het lief by dage siet


Hij waarschuwt onder andere voor te snelle beloften bij onenightstands:

Gesellen die des avonts vrijt,
En dickmael wonder jachtigh zijt,
En vaert niet inder haasten voort,
En spreekt niet haast het groote woort,
En geeft vooral uw troutjen niet,
Tot guy het lief by dage siet:
Houdt seker dat de keerse lieght.
Houdt zeker dat de nacht bedrieght,
En datmen met een korten spoedt
Noyt groote dingen wel en doet. 

Gerelateerde berichten