De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

1612

Bredero maakt volkstaal populair

Gerbrand Adriaenszoon Bredero. © 1619 Hessel Gerritsz (ca. 1581-1632)
Gerbrand Adriaenszoon Bredero. © 1619 Hessel Gerritsz (ca. 1581-1632)

Gerbrand Adriaensz. Bredero schrijft de Klucht van de koe. Het publiek smult ervan. Bredero zet zich af tegen de gekunstelde Brabantse rederijkerstaal en maakt veel Hollandse volkstaalwoorden en oude Nederlandse woorden populair. Aan hem danken we bijvoorbeeld de spreuk:

’t Kan verkeren.

'Amsteldammer is gheboren in 't jaer 1585'


Op de afbeelding staat:

Gerbrand Adriaensz Brederode Amsteldammer
is gheboren in 't jaer 1585, den 16.en Maert,
ghestoruen den 23.en Aug.ti des Jaers 1618, op d'uer
zyns gheboortes, tusschen 9. ende 10 ueren 's voormiddaghs.

Het Letterkundig Museum in Den Haag maakte een kort filmpje over Bredero.

Reacties

Bredero is niet in 1535 maar in 1585 geboren. ;-)

 

Ah, ten onrechte de 'vertaling' van de cijfers niet gecheckt. https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerbrand_Adriaensz._Bredero#/media/Bestand:Gerbrand_Adriaensz._Bredero.jpg

We zullen het in onze oren knopen.

Bedankt!

Maartje - van Taalhelden

Gerelateerde berichten