De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

1457

Nederduits en Hoogduits

Tegenwoordig verspreidingsgebied Nederlandse (de rode kleuren) en de Nederduitse dialecten (gelig).
Tegenwoordig verspreidingsgebied Nederlandse (de rode kleuren) en de Nederduitse dialecten (gelig).

De termen Nederduits en Hoogduits worden voor het eerst vermeld. Het verschil tussen hoog en neder is een geografische aanduiding: het Hoogduits werd gesproken in de hooggelegen streken ten zuiden van de lijn Keulen-Berlijn, het Nederduits aan de benedenloop van de grote rivieren (Rijn, Ems, Weser, Elbe). Vanaf de zestiende eeuw wordt Nederduits gebruikt voor 'Nederlands'. Pas in de negentiende eeuw krijgt de naam Nederlands de overhand.

Gerelateerde berichten