De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

1305

Het volk wil rijmkronieken

De eerste pagina uit de Rijmkroniek van Melis Stoke.
De eerste pagina uit de Rijmkroniek van Melis Stoke.

Melis Stoke, de eerste Hollandse schrijver, beschrijft in zijn Rijmkroniek de geschiedenis van het graafschap Holland van 689 tot 1305, met onder andere de moord op Floris V. 

Meer mensen willen lezen

In de veertiende eeuw schrijft men steeds meer kronieken en didactische werken in de volkstaal. De behoefte hieraan groeit, doordat het aantal burgers of 'poorters' in de steden toeneemt. Die kennen geen Latijn of Frans, zoals de adel en de geestelijken, maar willen wel graag lezen en leren.

'Sonder iement te bedrieghen'

Het begin van het fragment dat je op de afbeelding ziet:

Omdat ic niet en wille,
Dat mijn sijn ligghe stil
Ende verderve mit ledicheden,
Willic u alhier ter steden
Segghen, wie de graven waren,
De hollant in haren jaren
Hadden onder haer bedwanc,
Ende hoe verre dat haer ganc
Met rechte gaet in Vrieslant,
Alsoo als icket bescreven vant
In den cloester tEcghemonde,
In Latine in vraier orconde,
Sonder favele sonder lieghen
Ende sonder iement te bedrieghen.

Omdat ik niet wil dat mijn wezen stilligt
en me niet wil bezondigen aan ledigheden,
wil ik hier ter plekke vertellen
wie de graven waren,
die Holland in hun tijd in hun macht hadden,
en in hoeverre zij met recht
aanspraak maken op Friesland.
Zo heb ik het beschreven
in het klooster in Egmond,
in het Latijn, een betrouwbaar geschrift,
zonder leugens en verzinsels
en zonder iemand te bedriegen.

Gerelateerde berichten