De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

1150-1200 (ca.)

Oudste Nederlandse dichter

Hendrik van Veldeke, afgebeeld in de 14de-eeuwse Codex Manesse. ©  Meister des Codex Manesse
Hendrik van Veldeke, afgebeeld in de 14de-eeuwse Codex Manesse. © Meister des Codex Manesse

Hendrik van Veldeke is de oudste bekende Nederlandse dichter. Hij schrijft de oudste Nederlandstalige literaire tekst, het dichtwerk Sente Servas, over de bisschop van Maastricht, Sint-Servatius. In 1183 dicht Veldeke de Eneit, de eerste Nederlandstalige ridderroman. Veldeke schrijft zijn teksten zowel in Limburgs getint Middelnederlands als in middeleeuws Duits: hij is tweetalig.

In de Sint Sint Servatius-legende staat:

Verhoert noch eyn scone dinck,
Wie der heilighe jonghelinck
Op wies in sijnre ioechde
Mit mengerhande doechde.

Mengerhande betekent 'allerlei'.

Gerelateerde berichten