De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

1287

Eerste Nederlandse encyclopedie

Het hoofdstuk Vreemde volkeren uit Der naturen bloeme.
Het hoofdstuk Vreemde volkeren uit Der naturen bloeme.

Publicatie van het eerste encyclopedische werk over de natuur, Der naturen bloeme door Jacob van Maerlant. Op de afbeelding zie je een fragment uit het hoofdstuk Vreemde volkeren. Er staat:

'Wijf die hutscone ebben dat lijf'

jn ene riuiere wonen dar wijf
die hutscone ebben dat lijf
sonder dat si inde mont
sijn ghetant ioft ware .i. ont
Oec wone daer die pigmeene
liedekine arde cleene
inde montanien van endi.
ten derden iare pleghen si
dat si winnen ende draghen kinder
menne vindet gheen uolxkin minder

'Wijven die zeer schoon hebben dat lijf'

In een rivier wonen daar wijven
die zeer schoon hebben dat lijf,
bijzonder dat ze in de mond
getand zijn als een hond.
Ook wonen daar de pygmeeën,
lieden aardig klein
in de bergen van Indië,
in het derde jaar plegen ze
dat ze winnen en dragen kinderen,
men vindt geen volk kleiner.

Hier vind je de volledige tekst van Der naturen bloeme.

Gerelateerde berichten