De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

1250 (ca.)

Eerste Nederlandse prozaschrijver

Een mystica uit ongeveer dezelfde tijd: Hildegard van Bingen schrijft haar visioenen op wastabletten. Haar secretaris schrijft ze over op perkament. Bron: Rupertsberger Riesenkodex.
Een mystica uit ongeveer dezelfde tijd: Hildegard van Bingen schrijft haar visioenen op wastabletten. Haar secretaris schrijft ze over op perkament. Bron: Rupertsberger Riesenkodex.

De non Beatrijs van Nazareth is de eerste mystieke schrijfster in de volkstaal en de eerste Nederlandse prozaschrijver. Een mysticus of mystica is iemand die schrijft om dichter bij God te komen. Beatrijs van Nazareth is ook de tweede schrijver van wie de naam nog steeds bekend is, de eerste was Hendrik van Veldeke. Ze schrijft Van seven manieren van heileger minne.

Een fragment uit haar tekst: 

Ende also gelic als die vesch, die swemt in die witheit van der vlut ende rast heme in die dipheit, ende als die vogel, die kunlike vligt in die hochheit van der logt, geliker wis gevulse haren gest vrilike wandelende in die witheit ende in die dipheit ende in die verwentheit der minnen.

Er staat:

Zoals een vis zwemt in de wijdte van de stroom en dan weer rust in de diepte en zoals een vogel vliegt in de ruimte en de hoogte van de lucht, zo voelt de mens, dat zijn ziel vrijuit wandelt in de ruimte, de diepte en de hoogte van de liefde.

Gerelateerde berichten