De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

1285

Nederlandse Rijmbijbel

Maerlants Rijmbijbel. De tekst op de afbeelding kun je hieronder lezen.
Maerlants Rijmbijbel. De tekst op de afbeelding kun je hieronder lezen.

Jacob van Maerlant schrijft de Rijmbijbel, waarin naar een Latijns voorbeeld het Oude en Nieuwe Testament in versvorm verteld worden. Het komt hem op forse kritiek te staan: de Bijbel mag volgens sommigen niet in volkstaal worden vertaald. 

Mooie woorden en goede rijmen

Op de afbeelding hierboven staat:

Vader sone heylich gheest
Enich god sonder begin
Gheeft mi hulpe ende volleest
Ende gratie in miin begin
Dat ic vinden moete wort
Scone ende rime goet
Daer ic bi moghe bringen vort
Dat mi hogest leyt in minen moet

Dat betekent:

Vader, Zoon, heilige Geest,
één God zonder begin,
geef mij bijstand en kracht
en Uw gunst bij dit begin,
opdat ik mooie woorden
en goede rijmen mag vinden
waarmee ik dat kan voortbrengen
wat ik het allerliefste wil zeggen.

Gerelateerde berichten