De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

1260 (ca.)

Vanden vos Reynaerde

Een afbeelding uit een Franstalig handschrift van Vanden vos Reynaerde uit ongeveer 1300.
Een afbeelding uit een Franstalig handschrift van Vanden vos Reynaerde uit ongeveer 1300.

Een zekere ‘Willem’ schrijft in de omgeving van het Belgische Gent het dierenheldendicht Vanden vos Reynaerde. Het wordt nog steeds beschouwd als het beste verhaal uit de Middelnederlandse literatuur. 'De Reinaard' blijft lang populair. Het verhaal van de vos, zijn schurkenstreken en de andere dieren rond het hof van koning Nobel wordt tot op de dag van vandaag in verschillende vormen en met aanpassingen gepubliceerd.

'Dat hi claghet om sijn wijf'

Een fragment uit Vanden vos Reynaarde in het Middelnederlands:

Nochtan, om meer onghevouch
Dat hi claghet om sijn wijf,
Die Reynaerde hevet al haer lijf
Ghemint, so doet hi hare.
Al ne makedent zijt niet mare,
Ic dart wel segghen over waer
Dat langher es dan VII jaer
Dat Reynaert hevet hare trauwe.
Om dat Haer Sint, die scone vrouwe,
Dor minne ende dor quade zede
Reynaert sinen wille dede,
Wattan? So was sciere ghenesen.
Wat talen mach daer omme wesen?

Nochtans, des te onbehoorlijker
is het dat hij klaagt over zijn vrouw
Die Reinaert heel haar leven heeft
Bemind, en zo doet hij haar.
Al maakten zij ‘t niet bekend
Ik durf wel te zeggen dat het waar is
Dat het langer is dan zeven jaar
Dat Reinaert haar trouw heeft
Omdat Hersinth, die mooie vrouw
Door liefde en door slechte zeden (hartstocht)
Reinaert z’n wil deed
Wat dan nog? Ze was het schielijk te boven.
Welk verhaal mag daar nog omheen wezen

Reacties

Geachte,
Met veel plezier op uw website rondgedwaald al moet ik toegeven dat ik vooral aangetrokken werd door Reynaert. Een kleine aanvulling. De tekst is niet tot in de vijftiende eeuw uitgegeven. Om twee redenen. De eerste reden is dat er nog geen boeken gedrukt werden in de Middeleeuwen. Dat is een beetje flauw. De tweede reden is dat Reynaerts historie, de vijftiende eeuwse bewerking van het Reynaertverhaal, waarin aan 'ons' verhaal een vervolg is toegevoegd, de drukpers heeft gehaald. De oudste druk is verschenen in Gouda in 1479. Een bekorting hiervan is als volksboek tot in de twintigste eeuw gedrukt. De oudst overgeleverde druk dateert uit 1564. De laatste druk, met alleen een gemoderniseerde spelling, verscheen in Gent omstreeks 1930. In Haarlem bij Joh. Enschedé verscheen aan het einde van de negentiende eeuw de laatste Noordnederlandse druk.
Met vriendelijke groet,

Jan de Putter

Beste Jan,

Bedankt voor je aanvulling. In een streven om de tijdlijn zo bondig mogelijk te houden, missen we wel eens een nuance. In de hoop dat het in elk geval niet langer 'fout' zal zijn, heb ik het een beetje aangepast. Ik vermoed dat het zo al iets beter is.

Maartje van Taalhelden.

Gerelateerde berichten