De jongerenwebsite van de taalunie

wereldwijd
   

Negerhollands

Danki op de Maagdeneilanden

Anegada, één van de Maagdeneilanden.
Anegada, één van de Maagdeneilanden.

Foto: Walker Mangum/Publiek domein

Negerhollands is een uitgestorven creooltaal gebaseerd op het Nederlands dat ooit werd gesproken op wat nu de Amerikaanse Maagdeneilanden zijn.

Omstreeks 1665 opende de West-Indische Compagnie enkele posten op Sint-Thomas, Sint-Jan en Sint-Kruis. Deze eilanden liggen ten noordwesten van de Bovenwindse Nederlandse Antillen. Er vestigden zich Nederlanders, en vanaf ongeveer 1700 ontstond hier het Negerhollands, een op het Zeeuws/West-Vlaams gebaseerde creooltaal.

Laatste spreekster stierf in 1987

Tot aan het einde van de achttiende eeuw was Negerhollands de belangrijkste taal op Sint-Thomas. Daarna won het Engels langzaam terrein, een proces dat op de andere eilanden al wat eerder was begonnen. Toen de Denen de eilanden in 1917 aan de Verenigde Staten verkochten, spraken alleen oudere bewoners nog Negerhollands. De laatste spreekster van het Negerhollands stierf in 1987.

Kot en hof

De woordenschat van het Negerhollands is voor een belangrijk deel Nederlands. Een deel ervan is een spreektaalvorm, zoals folluk voor volk en danki voor dank je, of dialectwoorden, vooral Zeeuws of West-Vlaams. Bijvoorbeeld hof (tuin), kachel (veulen), kot (hok), ronkertje (dier dat ronkend geluid geeft).

Nat en nederig

Uiteraard bevat de woordenschat alle woorden die in het dagelijkse leven voorkomen, met werkwoorden zoals bakken, baren, barsten, bedriegen, betalen, ergeren, kijken en bijvoeglijke naamwoorden zoals mooi, naakt, nat, nederig, net, nieuw.
Op de Amerikaanse Maagdeneilanden is botterham (boterham) een van de Nederlandse leenwoorden.

Bron: Nederlandse woorden wereldwijd, Nicoline van der Sijs (uitgeverij SDU).

Gerelateerde berichten