De jongerenwebsite van de taalunie

wereldwijd
   

Ambonees-Maleis

Ambtenaar en belasting op Ambon

Ambon rond 1725. © Valentyn
Ambon rond 1725. © Valentyn

Ambonees-Maleis of Ambons-Maleis is een Indonesische taal die gesproken wordt op het eiland Ambon, Ceram en wat kleine eilanden in de buurt. De taal heeft ongeveer 250.000 moedertaalsprekers.
Het Ambonees-Maleis is een op het Maleis gebaseerde creooltaal die in de Molukken wordt gebruikt als lingua franca, een taal waarin iedereen elkaar verstaat.

Kurkentrekker

In oudere bronnen wordt de taal op die eilanden wel het Moluks genoemd. De invloed van het Nederlands op het Ambons-Maleis is intensief geweest. Nederlandse leenwoorden in het Ambonees-Maleis zijn onder meer aandeel, ambtenaar, belasting, bultzak (matras), jaloers, kurkentrekker en zweet.

Bron: 2010, Nederlandse woorden wereldwijd, Nicoline van der Sijs (uitgeverij SDU).

Gerelateerde berichten