De jongerenwebsite van de taalunie

wereldwijd
   

Fins

Averij en augurk in Finland

Finland in 1539. © Olaus Magnus (1490-1557)
Finland in 1539. © Olaus Magnus (1490-1557)

Fins is een Fins-Oegrische taal, de officiële taal van Finland met ongeveer 5 miljoen moedertaalsprekers, en verwant met het Ests. Finland kent twee officiële talen: Fins en Zweeds. Tot in de twintigste eeuw was het Zweeds de taal van de intelligentsia en van de bovenlaag. Tot de tweede helft van de negentiende eeuw was het onderwijs uitsluitend Zweedstalig, pas daarna kwamen er ook Finstalige scholen. Tegenwoordig wordt overal Fins gesproken, behalve in enkele kleine door Zweden bewoonde kustgebieden en enkele tweetalige steden.

Hangmat en kalkoen

Tussen Nederland en Finland is niet veel contact geweest, behalve in de middeleeuwen door de Hanzehandel. De meeste Nederlandse leenwoorden in het Fins zijn ontleend via het Zweeds. Het gaat met name om scheepstermen (achterdek, achterluik, ankerketting, averij, bezaan, buikgording, fokkenmast, hangmat) en handelsproducten (augurk, appelsien, bintje, dadel, druif, karper, kalkoen, konijn, pruim).

Bron: Nederlandse woorden wereldwijd, Nicoline van der Sijs (uitgeverij SDU).

Gerelateerde berichten