De jongerenwebsite van de taalunie

taaladvies
   

Is het geë-maild of ge-e-maild?

Met een trema of met een streepje?

Hoe schrijf je <em>e-mailen</em> in de voltooide tijd?
Hoe schrijf je e-mailen in de voltooide tijd?

Is het geë-malld of ge-e-maild?

Het is ge-e-maild. Het werkwoord e-mailen bevat een losse e (een afkorting van electronic) en het woord mailen. Als er ge voor een losse letter komt, moet er altijd een koppelteken (streepje) tussen.

Een vergelijkbaar woord is:

• i-bankieren - ge-i-bankierd

Trema 

Normaal gesproken krijgen werkwoorden die beginnen met e, i of u wanneer er ge voor komt een trema (twee puntjes) op de e, i of u, om te zorgen dat het woord beter leesbaar wordt.

• eren - geëerd

• innen - geïnd

Voor woorden die beginnen met o, a, ij en ui geldt die regel niet, omdat ge voor bijvoorbeeld openen minder moeilijk leesbaar is.

• openen - geopend

• aarden - geaard

 

Wil je meer lezen?

Op Taalhelden:

Wanneer gebruik je een koppelteken?

Is het gedelete of gedeletet?

Over Engelse werkwoorden

Wat is de voltooide tijd?

Op andere websites:

Is het toeëigent of toe-eigent?

Reacties

het is Ge-e-maild

Gerelateerde berichten