De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

901-1000

Oudste Nederlandse boek

Justus Lipsius, die eigenlijk Jodocus Lips heette. © Peter Paul Rubens (1577–1640)
Justus Lipsius, die eigenlijk Jodocus Lips heette. © Peter Paul Rubens (1577–1640)

De Wachtendonckse Psalmen, de eerste Nederlandstalige psalmvertaling, is het oudste Nederlandse boek. In 1591 schrijft Justus Lipsius fragmenten over. Helaas zijn alleen die latere 'afschriften' bewaard gebleven.

In een van de psalmen staat:

Vs. 7. Bekere uuel fiundo minon. an uuarheide thinro te spreide sia.

Vs. 7. Keer het euvel (kwaad) af van mijne vijanden; in uwe waarheid verspreid ze.

 

8. Unillico sal ic offran thi. in begian sal ic namin thinin herro. uuanda guot ist.

8. Willig zal ik U offeren, en biechten zal ik uwen naam, Heer! Want (die) is goed.

 

9. Uuanda fan allin arbiidin generedos tu mi. in ouir fiunda mina scouuuota oga min.

9. Want van alle benauwdheid verlost Gij mij, en over mijne vijanden schouwde mijn oog.

Gerelateerde berichten