De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

776-800

Oudste Nederlandse tekst

Een fragment uit de Utrechtse doopbelofte.
Een fragment uit de Utrechtse doopbelofte.

Het oudste Nederlandse tekstje is een Utrechtse doopbelofte, met een lijstje van heidense praktijken. Een doopbelofte is de Christelijke belofte die (peet)ouders of de gedoopte zelf uitspreken bij de doop van een kind. De tekst bestaat uit vragen van een priester en antwoorden van een bekeerde dopeling.

Op de afbeelding staat:

gelobistu in got alamehtigan fadaer
ec gelobo in got alamehtigan fadaer

geloof je in God de almachtige Vader?
ik geloof in God de almachtige Vader

gelobistu in crist godes suno
ec gelobo in crist godes suno

geloof je in Christus Gods Zoon?
ik geloof in Christus Gods Zoon.

gelobistu in halogan gast
ec gelobo in halogan gast

geloof je in de Heilige Geest?
ik geloof in de Heilige Geest.

Iets verder in de belofte staat:

Forsachistu diabolae. (& respondeat.) ec forsacho diabolae.

Verzaak je de duivel? (en hij geve ten antwoord) ik verzaak de duivel.


end allum diobol gelde (respondeat.) end ec forsacho allum diobolgeldae

en alle duivelsdienst? (hij geve ten antwoord:) en ik verzaak alle duivelsdienst.


end allum dioboles uuercum (respondeat.) end ec forsacho allum diaboles uuercum and wordum thunaer ende uuoden ende saxnote ende allvm them unholdum the hira genotas sint.

en alle werken van de duivel? (hij geve ten antwoord:) en ik verzaak alle duivelswerken en -woorden, Donar en Wodan en Saksnoot en alle demonen die hun gezellen zijn.


(de tekst ‘hij geve ten antwoord’ staat in het Latijn, niet in het Oudnederlands)

Reacties

Naar mijn mening ,dit is oudsaksische tekst.

Oudsaksische doopgelofte.

Gerelateerde berichten