De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

1817

West-Vlaams als standaard

Fragment van pagina 5 uit Nederduytsche Spraekkunst.
Fragment van pagina 5 uit Nederduytsche Spraekkunst.

Pieter Behaegel uit Torhout publiceert een Nederduytsche Spraekkunst, waarin hij pleit voor een aparte taal voor de zuidelijke provincies, gebaseerd op het West-Vlaams.

Koesterschool der schranderste taaloefenaren

In het 'Voorberigt' schrijft Behaegel:

Vlaanderen, weleér het bloeyendste der Nederlandsche gewesten, was alreéds lang den zetel der wetenschappen en de koesterschool der schranderste taaloefenaren; toen Holland, onder deze betrekkingen, nog zeér verre ten achteren was.

Hier vind je de volledige Nederduytsche Spraekkunst van Behaegel.

Reactie toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.

Gerelateerde berichten

52 v.C. - 406 n.C.
geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk