De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

1817

West-Vlaams als standaard

Fragment van pagina 5 uit Nederduytsche Spraekkunst.
Fragment van pagina 5 uit Nederduytsche Spraekkunst.

Pieter Behaegel uit Torhout publiceert een Nederduytsche Spraekkunst, waarin hij pleit voor een aparte taal voor de zuidelijke provincies, gebaseerd op het West-Vlaams.

Koesterschool der schranderste taaloefenaren

In het 'Voorberigt' schrijft Behaegel:

Vlaanderen, weleér het bloeyendste der Nederlandsche gewesten, was alreéds lang den zetel der wetenschappen en de koesterschool der schranderste taaloefenaren; toen Holland, onder deze betrekkingen, nog zeér verre ten achteren was.

Hier vind je de volledige Nederduytsche Spraekkunst van Behaegel.

Gerelateerde berichten