De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

1796

Nederlandstalige dagbladen verboden

Ook De Dordrechtse Courant, een Nederlands dagblad uit die tijd, moest zich onderwerpen aan de censuur van de Franse machthebbers.
Ook De Dordrechtse Courant, een Nederlands dagblad uit die tijd, moest zich onderwerpen aan de censuur van de Franse machthebbers.

Frans wordt de enige officiële taal in bezet Zuid-Nederland. Het onderwijs wordt in het Frans gegeven en Nederlandstalige dagbladen zijn verboden of moeten van een Franse vertaling worden voorzien. Die maatregelen gelden niet voor de Bataafse Republiek in het noorden.

Gerelateerde berichten