De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

1723

Nederlandse klankleer

Voorblad van Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake.
Voorblad van Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake.

Lambert ten Kate publiceert Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Hij beschrijft de taalklanken, ontwerpt als eerste een fonetisch schrift en maakt als eerste een lijst met klankovereenkomsten tussen de Germaanse talen.

Den aerd en de veelheid onzer Ongelijkvloeyende Verba


In het voorwoord schrijft Ten Kate:

't Is al vrij vele jaren geleden, dat ik mijnen aendacht liet gaen over den aerd en de veelheid onzer Ongelijkvloeyende Verba, die bij de Hoofdtijden van Wortelvocael veranderen (als BREKEN, BRAK, GEBROKEN, enz: tot omtrent 200 stuks), welken ik zag dat de Letterkundigen doorgaends Ongeregelden noemden: bij de eerste opmerking scheen 't mij al toe, dat ze dwaelden in zulk een vonnis; en na verdere overweging bevond ik het nog klaerder (...)

Hier vind je de volledige inhoud van Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake.

Gerelateerde berichten