De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

1567

Hertog van Alva

Een spotprent uit 1572. De tekst vind je hieronder.
Een spotprent uit 1572. De tekst vind je hieronder.

Don Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, derde hertog van Alba, en beter bekend als de hertog van Alva, was een Spaanse generaal en landvoogd van de Nederlanden aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Door zijn schrikbewind verhevigde de opstand in de Nederlanden. Dat leidde uiteindelijk, in 1588, tot het ontstaan van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In de Nederlanden was zijn bijnaam de IJzeren Hertog.

Babels hoer is vrolick met ducdalba

Op de afbeelding staat:

Die scepen veruallen, die sciplieden connen
Nyet behelpen, die copman en vercopt geen
Waer babels hoer is vrolick met ducdalba

De schepen vergaan, de scheepslui kunnen
het niet helpen, de koopman krijgt zijn waren
niet verkocht en intussen amuseert de Babelonyische
hoer zich met de hertog van Alva.

Gerelateerde berichten