De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

1554

Eerste Cruijde boeck

De eerste pagina uit het Cruijde boeck in een exemplaar uit 1644.
De eerste pagina uit het Cruijde boeck in een exemplaar uit 1644.

Het eerste Nederlandstalige Cruijde boeck is geschreven door R. Dodoens (ook wel Dodonaeus) uit Antwerpen. Een aantal van de in totaal 1060 plantennamen zijn voor het eerst in het Nederlands opgeschreven. 

'Oock sommighe andere bedorvene oft vremde Naemen'

Op de afbeelding staat de volgende tekst:

NAMEN DER CRUYDEN
DIE IN DESEN CRUYDT-BOECK
BESCHREVEN WORDEN.
Het cijfer-ghetal beteeckent de sijde van elck bladt: 
de letter a beduyt d'eerste colomne, b de tweede.
Neder-Duytsche Naemen der Cruyden:

Hier tusschen zijn ghevoeght de Hooghduytsche, Engelsche ende oock sommighe andere bedorvene oft vremde Naemen, met de welcke veele Cruyden hier te lande bekent zijn.

Gerelateerde berichten