De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

1544

Antwerps Liedboek

Voorblad van het Antwerps Liedboek.
Voorblad van het Antwerps Liedboek.

Het Antwerps Liedboek wordt gepubliceerd. Het bevat 221 liederen waarvan alleen de liedtekst is opgenomen, geen muziek. Het Antwerps liedboek is het oudste gedrukte liedboek dat we kennen met zo'n groot aantal wereldlijke Nederlandse liederen. 

Op het titelblad hierboven lees je:  

'Een schoon liedekens. Boeck inden welcken ghy in vinden sult. Veelderhande liedekens. Oude ende nyeuwe Om droefheyt ende melancolie te verdrijuen. Item hier sijn noch toeghedaen Meer dan Veertichderhande nyeuwe liedekens die in gheen ander liedekens boecken en staen. Hier achter aen veruolghende Dese liedekens boecken vintmen te Coope Tantwerpen ouder Onser lieuervrouwen toren tot. Ian Roulans'. 

In het Liedboek vind je de bekende, anonieme en niet eerder gevonden ballade die begint met de regels:

Het daghet inden oosten
Het lichtet overal
Hoe luttel weet mijn liefken
Och waer ick henen sal.

Het daagt in het oosten,
het licht overal,
mijn liefje weet nauwelijks 
waar ik heen zal gaan.

Hier vind je alle teksten in het liedboek in een uitgave uit 1975.

Gerelateerde berichten