De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

1477

Eerste gedrukte Nederlandse boek

Proloog van de Delftse Bijbel uit 1477. © Jacob Jacobszoon van der Meer en Mauricius Yemantszoon van Middelborch
Proloog van de Delftse Bijbel uit 1477. © Jacob Jacobszoon van der Meer en Mauricius Yemantszoon van Middelborch

De Delftse Bijbel is het eerste gedrukte Nederlandstalige boek. Het bevat alleen het Oude Testament en geen Psalmen, om zo de kostprijs van de bijbel te beperken. Drukken was heel duur in die tijd. De druk van 10 januari 1477 had een oplage van ongeveer 250 exemplaren, waarvan er 61 bewaard zijn gebleven.

Op de afbeelding hierboven staat:
(Je moet de u meestal als v lezen en de e verlengt vaak de letter ervoor. Droecheit is droogheid en deuvocien is devotiën (toewijding).

Genesis

Hier beghint dat prologus vander biblen des ouersetters te duytsche vten latine
Onse here god voersiende die grote droecheit van deuocien die in sinen volck toecomende was ende wesen soude. Soe aenroept hi ons alle traghe menschen: ende biet ons sijn gracie bij sinen propheet ysayas ende seit aldus. Ghi alle die dorst hebt coemt ten wateren.

Gerelateerde berichten