De jongerenwebsite van de taalunie

taaladvies
   

Wanneer zet je een puntkomma?

En wat is het?

Gebruik jij wel eens een puntkomma?
Gebruik jij wel eens een puntkomma?

Wanneer zet je een puntkomma?

Je zet een puntkomma tussen twee zinnen die heel nauw met elkaar samenhangen. Een puntkomma is een leesteken dat qua betekenis tussen een punt en een komma in ligt.

Voorbeelden van zinnen met een puntkomma:

• Jaap was wel op tijd, maar Frank niet; zijn fiets was kapot.

• Iedereen is welkom; toch hoop ik dat niet iedereen komt.

Geen hoofdletter

Na een puntkomma komt geen hoofdletter, tenzij er een naam van iets of iemand volgt.

• Onze nieuwe computers zijn sneller dan de oude; ze zijn bovendien goedkoper.

• Iedereen wordt thuisgebracht; Jesse mag wel blijven slapen.

Wat is het verschil tussen een puntkomma en een punt of een komma?

Meestal kun je in plaats van een puntkomma ook kiezen voor een punt of een komma. De toon waarop je de zin uitspreekt is dan anders, en de stilte op de plek van het leesteken wordt langer of korter. Bij een komma is de rust meestal korter, en bij een punt is de rust meestal langer.

Lees deze zinnen maar eens hardop:

• Jaap was wel op tijd, maar Frank niet; zijn fiets was kapot.

• Jaap was wel op tijd, maar Frank niet, zijn fiets was kapot.

• Jaap was wel op tijd, maar Frank niet. Zijn fiets was kapot.

Hoor je het verschil?

Lijkt niet op een dubbele punt

De laatste jaren zie je steeds vaker dat een puntkomma gebruikt wordt waar het een dubbele punt moet zijn, vooral als inleiding van een opsomming, maar dat is niet correct.

Fout is dus:

• De volgende onderdelen worden getoetst; kwaliteit, snelheid en sociale vaardigheden.

Wel goed is:

• De volgende onderdelen worden getoetst: kwaliteit, snelheid en sociale vaardigheden.

 

Wil je meer lezen?

Op Taalhelden:

Wanneer zet je een dubbele punt?

Wanneer zet je een komma?

Op andere websites:

Komt er een hoofdletter na een puntkomma?

Reacties

Ik merk bij reacties op artikelen in de krant dat NIEMAND de puntkomma gebruikt; ze hebben daar blijkbaar nog nooit van gehoord.

Ik heb geleerd dat je voor de woorden ‘maar’ en ‘en’ geen komma gebruikt. In deze voorbeeldzinnen wordt dit wel gedaan. Zit ik nu helemaal fout?

 

Beste Hannie,

Dat werd vroeger inderdaad vaak aangeleerd, maar dat klopt lang niet altijd.

Over en: zie vanaf regel 3. https://taaladvies.net/taal/advies/vraag/467/komma_voor_en/

Over maar: zie vanaf de voegwoorden. https://onzetaal.nl/taaladvies/komma-algemene-regels/

Groetjes, Maartje - van Taalhelden

Heel helder, die regel over de puntkomma. Op school nooit méér uitleg over gekregen dan: 'dat wordt toch bijna niet gebruikt'. Ik gebruik hem héél graag. Dank. Lieve

Ik vind dit niks dit is echt nutteloos jullie zeggen niet eens hoe je die ; uitspreekt

 

Hoi Bilal,

Een puntkomma is een rust, zoals een punt of een komma.

Groetjes, Maartje - van Taalhelden

Bedankt voor deze uitleg; hoe ouder ik wordt, hoe belangrijker ik de taal vind. Om mij heen hoor ik een warboel in het Nederlandse taalgebruik en dat stoort me.

Het lijkt we op dat dit leesteken bepaalde signaalwoorden vervangt, zoals "want" en "maar". Dat vind ik eigenlijk zonde, want die signaalwoorden zouden duidelijker weergeven wat het verband tussen het voorgaande en het volgende is. Dat zou bijvoorbeeld een argumentatie, een een oorzakelijk verband of een tegenstelling kunnen zijn. Zou het niet beter zijn de puntkomma te mijden en in plaats daarvan voor het juiste signaalwoord te kiezen?

heel erg bedankt nu kan ik misschien een 10 halen voor mijn toets vanwege jullie hulp jullie echt helden!

Nou Jan, misschien moet je dan ik word ook goed schrijven ;-)

Hele duidelijke uitleg het gaat nu steeets beter met taal bij mij

Gerelateerde berichten