De jongerenwebsite van de taalunie

taaladvies
   

Wanneer gebruik je 's?

Over apostrof plus s

Wanneer moet je de apostrof gebruiken?
Wanneer moet je de apostrof gebruiken?

Wanneer gebruik je 's?

Het teken ' dat vaak voor de s staat, heet een apostrof of een weglatingsteken. Er zijn twee manieren om de apostrof te gebruiken.

1. Je gebruikt een apostrof als je letters weglaat.

• des avonds - 's avonds

• dat is - da's

2. je gebruikt een apostrof als je een klinker aan het eind van een lettergreep open en lang wilt houden.

Stel, je hebt het boek van Fatima. Als je Fatimas boek schrijft, wordt de laatste a te kort. Schrijf je Fatima's boek, dan blijft de a een lange a.

• Leo's boek

• Anna's boek

Let op: als er geen verwarring over de lengte van de laatste klank kan zijn, staat er geen 's achter het woord, maar alleen een s.

• Het boek van Anne: Annes boek.

• Het boek van Jordie: Jordies boek.

• Het boek van Erik: Eriks boek.

 

Wil je meer lezen?

Op Taalhelden:

Alle stukjes over leestekens.

Op andere websites

Is het 'S avonds of 's Avonds?

Reacties

's Maandags's Middags

Ik ben geneigd 'de duivel's advocaat' te schrijven omdat 'duivels' ook meervoud kan zijn. 'De duivels advocaat' mag dan grammaticaal correct zijn en de context maakt wel duidelijk wat er bedoeld wordt, maar het wordt dan wel zo'n zin waar je even op blijft haken. De apostrof maakt het dan makkelijker in te zien dat het 'de advocaat van de duivel' betekent.

Reactie toevoegen

Gerelateerde berichten