De jongerenwebsite van de taalunie

wereldwijd
   

Turks

Haring en wafel in Turkije

Alleen via andere talen zijn Nederlandse woorden in Turkije terechtgekomen.
Alleen via andere talen zijn Nederlandse woorden in Turkije terechtgekomen.

Turks is de officiële taal van Cyprus en Turkije en heeft 46 miljoen moedertaalsprekers.

Kermis en schets

Na de Balkanoorlog van 1912-1913 en de Eerste Wereldoorlog bezat Turkije in Europa slechts een klein gebied bij Constantinopel. Mustafa Kemal, die later Kemal Atatürk, Vader der Turken, werd genoemd, veroverde gebied op Griekenland en riep in 1923 de Turkse republiek uit. Hij bracht vele hervormingen tot stand. Zijn belangrijkste wijziging op taalkundig gebied was de invoer in 1928 van het Latijnse alfabet, wat het begin was van het verdwijnen van Arabische en Perzische elementen uit het Turks. In deze periode stond Turkije onder westerse invloed. Franse, Duitse en Italiaanse leenwoorden vervingen de vroegere Arabische en Perzische woorden. Een klein deel van deze woorden ging terug op het Nederlands. Het gaat om internationale woorden die via een andere taal in het Turks zijn beland, zoals haring, kermis, pak, schets en wafel.

Turks in België en Nederland

Vanaf halverwege de jaren zestig van de vorige eeuw zijn veel Turken naar Nederland en Vlaanderen getrokken. In het Turks van Turken die in Nederland en België wonen, zijn allerlei Nederlandse leenwoorden geslopen, maar voor zover bekend is geen daarvan doorgedrongen tot het Turks in Turkije.

Bron: Nederlandse woorden wereldwijd, Nicoline van der Sijs (uitgeverij SDU).

Gerelateerde berichten