De jongerenwebsite van de taalunie

wereldwijd
   

België

Meer dan de helft spreekt Nederlands

Taalgebieden in België.
Lichtgroen: Nederlands.
Donkergroen (Brussel): Nederlands/Frans.
Blauw: Frans.
Rood: Duits. 

In België is Nederlands een van de drie officiële talen. Van de ruim 11 miljoen Belgen spreekt ongeveer 60 procent Nederlands. Nederlands is de officiële taal van Vlaanderen en van het tweetalige Brussel waar ook Frans wordt gesproken. Duits is de derde officiële taal in België.

Vaak spreken mensen over ‘Vlaams’ als ze het over de taal van Vlamingen hebben, maar de officiële benaming is ‘Nederlands’. In Vlaanderen spreken veel mensen nog dialect, bijvoorbeeld Oost-Vlaams of West-Vlaams, maar dat wordt steeds minder. Meer en meer is er een soort tussentaal te horen tussen dialect en Standaardnederlands in. Die tussenvorm wordt ook wel 'Verkavelingsvlaams' genoemd.

Nederlandse Taalunie

België sloot in 1980 met Nederland het Taalunieverdrag. De twee landen spraken af voortaan samen te werken aan de Nederlandse taal. In 2003 trad ook Suriname toe. Ook deze Taalhelden-website is een initiatief van de Taalunie

Gerelateerde berichten