De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

52 v.C.

Wat zegt Caesar over de Belgae?

Julius Caesar. © Pierre-Selim
Julius Caesar. © Pierre-Selim

In zijn boek De bello Gallico (De Gallische oorlog) schrijft de Romeinse veldheer Julius Caesar over Belgae, de Belgen. Die spreken op dat moment waarschijnlijk Keltisch.

Het volledige citaat luidt:

Horum omnium fortissimi sunt Belgae, propterea quod a cultu atque humanitate provinciae longissime absunt, minimeque ad eos mercatores saepe commeant atque ea quae ad effeminandos animos pertinent important, proximique sunt Germanis, qui trans Rhenum incolunt, quibuscum continenter bellum gerunt.

Dat betekent:

Van al dezen zijn de Belgen de dappersten, omdat ze het verst verwijderd zijn van de cultuur en fijnere beschaving van de provincia, naar hen slechts weinig kooplui reizen en zo door hun invoer (van artikelen) aanzetten tot verzwakte geesten, en ze vlakbij de Germanen zijn, die over de Rijn wonen, met dewelke ze constant oorlog voeren.

Reactie toevoegen

You must have Javascript enabled to use this form.

Gerelateerde berichten

52 v.C. - 406 n.C.
geschiedenis

52 v.C. - 406 n.C.

Zuidelijk Nederland bij het Romeinse rijk