De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

1996

Nieuwe erkende streektalen

In het gebied van nummer 5 wordt Nedersaksisch dialect gesproken. © Wikimedia Commons
In het gebied van nummer 5 wordt Nedersaksisch dialect gesproken. © Wikimedia Commons

Het Fries, Nedersaksisch, Jiddisch en Romani in Nederland worden (met verschillende status) erkend als regionale taal binnen het Europees Handvest voor Regionale of Minderheidstalen.

Gerelateerde berichten