De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

1893

Vis in plaats van visch

Roeland Kollewijn.
Roeland Kollewijn.

Oprichting door de Nederlander Roeland Kollewijn en anderen van de ‘Vereniging tot Vereenvoudiging van onze Spelling en Verbuiging’. De vereniging doet diverse vereenvoudigingsvoorstellen:

  • Het achtervoegsel -lijk wil men spellen als -lik. 
  • Het achtervoegsel -isch moet -ies worden.
  • Waar sch als s klinkt, schrijf je ook een s (vis en mens en niet visch en mensch).
  • De verbindings-s en -n wil de vereniging alleen spellen waar je ze hoort (vandaar oorlogschip en zedekunde).
  • Schrijf een enkele e en o in open lettergrepen (zoals bij heten).
  • Kies voor een dubbele ee op het einde van woorden (zoals in twee).
  • Ook afleidingen en samenstellingen van woorden met een dubbele ee krijgen een dubbele ee (tweede, tweetal).

Gerelateerde berichten