De jongerenwebsite van de taalunie

Berichten over WNT

   
Meer dan 100 jaar werk
weetjes

Meer dan 100 jaar werk

Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT)

1849-1912
geschiedenis

1849-1912

Gezamenlijk woordenboek Nederland en België