De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

1785

Roep om taalwetgeving

Kaart van Dendermonde uit 1788. Bron: Atlas van Loon
Kaart van Dendermonde uit 1788. Bron: Atlas van Loon

In Dendermonde verschijnt anoniem een Inleyding tot de grondregels der Vlaemsche spraek- en spelkonste, aentoonende De Verwarring, verschillig Gebruyk en Misbruyk dezer Taelbeschryvers, waarin de regering wordt opgeroepen om te komen tot een spellingsregels die verplicht moeten worden voor drukkers en in het onderwijs.

Gerelateerde berichten