De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

1550

Oudste gedrukte spellingboek

Pagina 3 uit Nederlandsche spellijnghe.
Pagina 3 uit Nederlandsche spellijnghe.

In 1550 verschijnt het oudst bekende gedrukte boek dat is gewijd aan de spelling: de Nederlandsche spellijnghe, uutghesteld by vraghe ende antwoorde - Tot onderwijs der jonghers voor haar earste beghin van Joos Lambrecht. In dit werk wordt voor het eerst de taalnaam Nederlands in plaats van het gebruikelijke Nederduits in een boektitel vermeld. 

'Waar duer de zin tot verkeardē
verstande ghetrocken werd'

Joos Lambrecht schrijft in het boek:

Joas Lābrecht lettersteker wēscht allen beminders van goeden consten in als verstand ende goeden voordgangh. OM dies wille dat ic binnen acht of tien iáren haarwaar by verzoukijnghe ghewaarworden ben tmesbruuc d'onụougheligheit d'oụerhoapmijnghelijnghe ende tonachtzaam verschil twelc alle schoolmeasters schríụers ende boucprẹnters ghebrúken in haar spellen van veelderley Nederlandsche als Vlaamsche/Brábantsche/Hollādsche/Gheldersche/Cleefsche/Vriessche/Gullicsche ende Zeausche taalsilleben of uutganghen van spráken waar duer menighmaal de zin qwalic ende tot verkeardē verstande ghetrocken werd.

Hier vind je de volledige tekst van Nederlandsche spellijnghe, uutghesteld by vraghe ende antwoorde.

Gerelateerde berichten