De jongerenwebsite van de taalunie

geschiedenis
   

1546

Eerste vertaalwoordenboek

Het titelblad van de tweede druk uit 1562 van het Naembouck. © Joos Lambrecht 1491-1556/1557
Het titelblad van de tweede druk uit 1562 van het Naembouck. © Joos Lambrecht 1491-1556/1557

Het eerste vertaalwoordenboek met Nederlands als uitgangstaal: Naembouck van allen natuerlicken ende ongeschuumde vlaemsche woorden (Woordenboek van alle inheemse en niet-geleende Vlaamse woorden) van drukker Joos Lambrecht in Gent: een Nederlands-Frans woordenboek. 

Natuerlicken ende ongheschuumde vlaemsche woorden

Op de afbeelding staat:

Naembouck

Van allen natuerlicken ende ongheschuumde vlaemsche
woorden ghestelt in ordene by a b c ende twalsch daer by ghevought tot voorderinghe van der jongheyt in beyde de talen: van nieuws verbétert ende van veel Vlaemsche woorden grooteliken ghemeerdert.
Vocabulaire des naturelz, & non forains motz flamengz, mis en ordre par a b c, auec le françois, pour l'aduancement de la jeunesse es deux langages: de nouueau corrigé & grandement augmenté. 

* Drukkersmerk met links Anziet thende ❘ van den keere en rechts Regarde la fin, Du Tour. *
Te Ghendt Recht ouer tSchepenhuus by Henric van den Keere op den houk van der Saeysteghe in den Onzekeren-tijd MDLXII.

Gerelateerde berichten