De jongerenwebsite van de taalunie

wereldwijd
   

Zuid-Afrika

Afrikaans is met wat moeite verstaanbaar

Nederlandse kolonisten trekken in de 17e en 18e eeuw het land in. © Charles Davidson Bell
Nederlandse kolonisten trekken in de 17e en 18e eeuw het land in. © Charles Davidson Bell

Ongeveer 6 miljoen Zuid-Afrikanen spreken Afrikaans als moedertaal. Het is één van de elf officiële talen in Zuid-Afrika.

17e eeuws Nederlands

Afrikaans is verwant aan het Nederlands. Het is ontstaan uit het Nederlands zoals dat in de 17e eeuw werd gesproken door de Zuid-Hollandse en Zeeuwse kolonisten die zich in de Kaapkolonie vestigden na de stichting van Kaapstad in 1652. Het is vermengd met het gecreoliseerde Hollands dat de autochtone bewoners, vooral de Khoikhoi, spraken en vermengd met de talen van de Franse en Duitse kolonisten en de Maleis- en Portugeestalige slaven. Nederlandstaligen en Afrikaanstaligen kunnen elkaar met een beetje moeite redelijk verstaan.

Gerelateerde berichten